DANH SÁCH NGÂN HÀNG VÀ CÁC TỔ CHỨC THANH TOÁN TRUNG GIAN 


 STT                      TÊN NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÊN VIẾT TẮT
 1

        Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 Vietcombank

 2       Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank
 3       Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam BIDV
 4        Ngân hàng Nông nghiệp & Nông thôn Việt Nam Agribank
 5        Ngân hàng TMCP Quân Đội MB
 6        Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB
 7        Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Lienviet Post Bank
 8        Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank
 9         Ví điện tử Momo Momo
 10         Ví điện tử Payoo Payoo
 11         Cổng thanh toán ECPay ECPay