Nếu bạn đã có mã số khách hàng dùng nước, nhưng chưa đăng ký tài khoản trên website, xin vui lòng đăng ký thông tin bên dưới để thuận tiện truy cập website hơn về sau