Nội dung câu hỏi: Làm thế nào để kiểm tra được việc ghi chỉ số đồng hồ hàng tháng có đảm bảo chính xác không?
Câu trả lời:


Khách hàng có thể kiểm tra việc ghi chỉ số công tơ hàng tháng của gia đình bằng các cách sau:
- Thứ nhất: Bố trí thời gian để theo dõi, kiểm tra việc ghi chỉ số đồng hồ nhà khách hàng theo lịch ghi chỉ số của Công ty nước sạch.
- Thứ hai: Căn cứ vào chỉ số công tơ hàng tháng trong hoá đơn tiền nước của gia đình đã nộp hàng tháng để so sánh đối chiếu.