Nội dung câu hỏi: Công ty chúng tôi cần chuyển đổi Hóa đơn điện tử tiền nước sang hóa đơn giấy thì cần những thủ tục gì?
Câu trả lời:

Xin Quý Khách hàng lưu ý Hóa đơn điện tử chỉ được chuyển đổi một (01) lần.
Khi cần chuyển đổi Hóa đơn điện tử tiền nước sang hóa đơn giấy, Quý Khách hàng vui lòng truy cập Website chăm sóc khách hàng dùng nước tại địa chỉ: http://hddt.nshn.com.vn, chọn mục “Đăng ký sử dụng dịch vụ”, chọn loại dịch vụ “Đăng ký nhận Hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy”.