Nội dung câu hỏi: Công ty chúng tôi phải thực hiện Kê khai thuế với hóa đơn điện tử tiền nước như thế nào?
Câu trả lời: Hóa đơn điện tử tiền nước có tính pháp lý như Hóa đơn tiền nước dạng giấy trước đây. Vì vậy, Quý khách hàng kê khai giống như hóa đơn giấy.