Nội dung câu hỏi: Khi phát hiện ra thông tin hóa đơn điện tử tiền nước bị sai sót (thông tin khách hàng, giá…,) chúng tôi phải làm gì?
Câu trả lời: Khi phát hiện ra thông tin hóa đơn điện tử tiền nước bị sai sót, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với đơn vị Kinh doanh nước sạch trên địa bàn để xử lý các sai sót của Hóa đơn.