Nội dung câu hỏi: Xin hỏi với File Hóa đơn điện tử tiền nước, Chúng tôi có thể thực hiện những tác vụ gì?
Câu trả lời:

Khi nhận được File Hóa đơn điện tử tiền nước,Quý khách hàng có thể thực hiện những tác vụ sau

1. Xem Hóa đơn

2. Tải hóa đơn để thực hiện lưu trữ

3. In hóa đơn ra giấy để xem (không có giá trị pháp lý)