Nội dung câu hỏi: Chúng tôi có thể nhận Hóa đơn điện tử tiền nước bằng hình thức nào?
Câu trả lời:

Quý khách hàng có thể nhận Hóa đơn điện tử tiền nước của Công ty Nước sạch Hà Nội bằng các hình thức sau:

1. Tiếp nhận trên Website chăm sóc khách hàng dùng nước tại địa chỉ: http://hddt.nshn.com.vn. Mỗi khách hàng sẽ có 1 tài khoản riêng để truy cập hệ thống.

2. Tiếp nhận qua email (Quý khách hàng chọn mục “Đăng ký sử dụng dịch vụ” trên Website chăm sóc khách hàng dùng nước (http://hddt.nshn.com.vn).   

Công ty Nước sạch Hà Nội có trách nhiệm lưu trữ tập trung và cung cấp Hóa đơn điện tử tiền nước cho Quý khách hàng bất cứ khi nào.