Nội dung câu hỏi: Nhà tôi sử dụng bể ngầm và bồn nước trên mái, cần làm gì để đảm bảo vệ sinh?
Câu trả lời:


Nước máy trên mạng được kiểm soát chặt chẽ bởi cơ quan chức năng (Công ty cấp nước và Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng HN). Tuy nhiên, khi qua bồn chứa nước hộ dân, nước có thể nhiễm bẩn do quá trình lưu chứa. Do đó, khi sử dụng bồn chứa nước cần đậy kín và có chế độ súc xả định kỳ tối thiểu 06 tháng/lần. Nước qua bồn chứa phải được đun sôi trước khi dùng cho ăn uống.