Thông báo áp giá nước sinh hoạt cho người thuê nhà và căn hộ chung cư

1. Áp giá nước sinh hoạt cho người thuê nhà (Mục 2 Điều 7 của Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/05/2012)
     Sinh viên và người lao động thuê nhà để ở mà chủ nhà là bên mua nước của đơn vị cấp nước để cung ứng cho các đối tượng trên sử dụng thì cứ 4 người tính là một hộ sử dụng nước, được áp dụng giá nước sinh hoạt.
     Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm cung cấp cho đơn vị cấp nước các giấy tờ sau:
   - Văn bản đề nghị thay đổi định mức sử dụng nước theo số hộ;
   - Giấy đăng ký tạm trú của người thuê nhà;
   - Hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức hành nghề công chứng);
   - Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất.

2. Áp giá nước sinh hoạt cho cư dân trong các khu chung cư 
     Người mua căn hộ tại các khu chung cư thương mại để ở mà chủ đầu tư chung cư là bên mua nước của đơn vị cấp nước để cung ứng cho cư dân thì các căn hộ được áp dụng giá nước sinh hoạt.
     Chủ đầu tư chung cư có trách nhiệm cung cấp cho đơn vị cấp nước các giấy tờ sau:
   - Văn bản đề nghị thay đổi định mức sử dụng nước theo số hộ;
   - Bảng kê khai các căn hộ đã về ở;
   - Biên bản bàn giao căn hộ;
   - Hộ khẩu (photo công chứng) hoặc giấy đăng ký tạm trú của các hộ.

     Đề nghị chủ nhà trọ, chủ đầu tư chung cư thương mại chủ động thông báo và phối hợp với đơn vị cấp nước để đảm bảo người thuê nhà, cư dân được mua nước theo đúng giá quy định của UBND thành phố Hà Nội.