KIỂM TRA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SAU ĐỒNG HỒ

Có thể hàng ngày Quý Khách hàng đang lãng phí một khoản tiền không nhỏ mà không biết: đó là hệ thống cấp nước từ đồng hồ vào nhà của Quý Khách hàng đang rò rỉ! Rất nhiều người trong số chúng ta chưa có thói quen và kinh nghiệm về kiểm tra rò rỉ nước phía sau đồng hồ. Rất nhiều gia đình chỉ biết rò rỉ nước khi nhân viên Công ty Nước sạch Hà Nội đến ghi chỉ số đồng hồ và báo lượng nước tiêu thụ trong tháng tăng đột biến so với các tháng trước. Quý Khách hàng có biết nếu trong nhà chỉ có một điểm rò rỉ nhỏ ở đường ống, hoặc rò rỉ ở bồn xí, một tháng Quý Khách hàng có thể mất đến hàng chục m3 nước, thậm chí có nhà đã thất thoát trên 1.000 m3 nước không dùng mà phải trả tiền ? Đã có một số gia đình một tháng phải trả đến cả tiền triệu, do hệ thống sau đồng hồ bị rò rỉ mà không phát hiện để khắc phục kịp thời.

  Để giúp Quý Khách hàng tránh những thiệt hại này, Công ty xin hướng dẫn một số điểm sau:

Phải thường xuyên kiểm tra xem hệ thống sau đồng hồ trong gia đình mình có bị rò rỉ không, bằng cách: Đóng tất cả các vòi nước và các thiết bị sử dụng nước trong nhà; sau đó xem đồng hồ nước. Nếu đồng hồ không chạy thì hệ thống không bị rò rỉ. Nếu đồng hồ chạy thì hệ thống của Quý Khách hàng đang bị rò rỉ.

Khi phát hiện hệ thống sau đồng hồ bị rò rỉ, Quý Khách hàng cần kiểm tra dọc theo đường ống từ đồng hồ đến các thiết bị sử dụng nước để phát hiện các điểm nước chảy. Đối với các điểm chảy thông thường nước thấm ra trên mặt đất, mặt tường, rất dễ tìm thấy. Đối với các điểm chảy ngầm phải sử dụng các máy móc thiết bị chuyên dùng để dò tìm. Đối với các bể ngầm - đây là trường hợp nhiều gia đình thường hay bị rò rỉ mà không phát hiện được - Quý Khách hàng cần phải thường xuyên kiểm tra van phao để phát hiện rò rỉ kịp thời.

Hiện nay, vật tư ngành nước rất đa dạng, phong phú. Khi lắp lắp đặt hoặc cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp nước trong nhà, Quý Khách hàng cần cân nhắc chọn lựa các loại vật tư; các loại vật tư rẻ tiền, thường có chất lượng không cao, lâu dài sẽ bị rò rỉ, gây thất thoát nước, với tiền nước thất thoát lớn hơn rất nhiều so với tiền mua vật tư lắp đặt.